2019-2020 оқу жылы бітіруші түлектерден алынатын қорытынды аттестаттау бойынша мемлекеттік кешенді емтихандардың кестесі

2019-2020 оқу жылы бітіруші түлектерден алынатын қорытынды аттестаттау бойынша мемлекеттік кешенді емтихандардың кестесі

І-ІІ курстар бойынша білім алушыларға қашықтықтан білім беру техрлогияларын қолдана отырып, аралық аттесттауды өткізу туралы бұйрық №100

І-ІІ курстар бойынша білім алушыларға қашықтықтан білім беру техрлогияларын қолдана отырып, аралық аттесттауды өткізу туралы бұйрық №100

ІІІ курстар бойынша білім алушыларға қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, аралық аттестауды өткізу туралы бұйрық № 101

ІІІ курстар бойынша білім алушыларға қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, аралық аттестауды өткізу туралы бұйрық № 101