» Манжет өндеу технологиясы» атты кіріспелі ашык сабағы

» Тігін өндірісі» маманды бойынша апталык аясында. Тігін өндіріс шебері Егізбай Гулсараның : » Манжет өндеу технологиясы» атты кіріспелі ашык сабак өтті. Максаты: Стеудентерге тігін өндірісіндегі киім тікккендегі манжет жасау тезнологиясын толык менгеру. Манжет турлерімен танысу. Манжетті орналастыру тәсілдерін менгеру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *