Мамандықтар туралы тізімі

Мамандықтар туралы тізімі

Мамандық коды Біліктілік коды Оқу мерзімі
1 1409000

Теміржол құрылысы жол және жол шаруашылығы

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

1409022- Жасанды ғимараттар мен жолдарды жөндеу және ағымдық ұстау(босатылған) бригадирі

Бригадир(освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений

2ж 10 ай
2 1401000

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1401012-Тас қалаушы

Каменщик

1401022- Ағаш ұстасы

Плотник

1401032-Құрылыс шебері

Столяр строительный

10ай

 

10ай

 

10 ай

3 1108000

Теміржол жылжымалы құрамдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету(Түрлері бойынша)

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог(по видам)

1108062- Тепловоз машинисінің көмекшісі

Помощник машиниста тепловоза

1108012- Слесарь- вагондарды қараушы

Слесарь- осмотрщик вагонов

2ж 10 ай

 

 

10  ай

2ж 10ай

4 1211000

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

Швейное производство и моделирование одежды

1211032- Тігінші

Швея

10 ай
5 1504000

Фермер шаруашылығы(бейіні бойынша)

Фермерские хозяйство

1504062- Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы- машинист

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства

1504072-  Ауыл шаруашылығында машина мен тракторды реттеуші

Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов

2ж 10 ай

 

 

 

 

2ж 10 ай

6 1114000

Дәнекерлеу ісі ( түрлері бойынша)

Сварочное дело (по видам)

1114042-Электр газымен дәнекерлеуші

Электрогазосварщик

2 ж 10 ай
7

 

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру

Организация питания

0508012- Аспаз

Повар

0508022- Кондитер

Кондитер

0508032- Калькулятор

Калькулятор

 

2ж 10 ай

1 ж 10 ай

2 ж 10 ай

1 ж10 ай

2ж 10 ай

8 0518000

Есеп және аудит

Учет и аудит

0518012-Есепші

Бухгалтер

1ж 10 ай
9 1115000

Өндірістердегі электромеханикалық жабдықтар(түрлері бойынша)

Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам)

1115042- Электр жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші электр монтері

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1 ж 10ай

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *